1/3
It is Club na bPáistí's aim that the chlidren don't even realise they are 'learning/attending classes'

Learn Irish Through Play

Is éasca é Gaeilge

a fhoghlaim

trí spraoi

1/3