Cóid Iompaír

 

 

Níl cead Casacht, Sraoth a ligeant nó seile a caitheamh in aice le éinne nó in aghaidh éinne.

 

Léan na treoracha tugtha.

 

Meas a leiriú ar dhaoine eile agus ar mhaoin daoine eile.

 

Beith béasach.

 

Guthanna íseal lastigh.

 

Ná cuir isteach ar dhuine eile.

 

Siúl amháin sa seomra.

 

Níl aon iompar ceadtha a chuirfeadh éinne i mbaol.

 

Ní ghlacfear le bullaíócht.

 

Muna chloítear leis an gcód:-

 

Cuirtear in iúil don pháiste go bhfuil an iompar do-ghlactha.

 

Má leanann an drochiompar ar aghaidh cuirtear in iúil don pháiste arís go bhfuil an iompar do-ghlactha.

 

Ar an tríú uair caithfear seal i leataobh chun seasamh go ciúin, socair.

 

Braitheann an seal i leataobh ar aois an pháiste. Nóiméad amháin an bhliain d'aois. Mar shámpla: 7 mbliana d'aois 7 nóiméad.

 

Iompar áirithe thuillfeadh seal i leataobh ar an toirt. (Buaileadh mar shámpla)

 

Toisc go club teagaisc chomhráitigh Gaeilge é Club na bPáistí. De réir a gcumas beidh na páistí ag labhairt Gaeilge an t-am ar fad.

 

Más rud é go labhraíonn an páíste go leanúnach as Béarla caithfear seal i leatoabh. Ó 10 soicind go dtí nóiméad amháin. Braitheann sé ar aois an pháiste.

 

 

Más ba rud é nach glacann páiste leis an gcód nó go gcuireann an páiste isteach ar dhaoine eile go leanúnach cuifear in iúil é do na tuismitheoirí go h-oifigiúil.

 

Má tharlaíonn sé dhá uair eile ní bheidh cead ag an bpáiste freastail feasta ar an gclub.

 

 

 

 

Code of Behaviour

 

 

 

No spitting, coughing or sneezing beside people or in people’s faces.

 

Follow the instructions given.

 

Show respect to other people and other people's property.

 

Be polite.

 

Inside voices in the room.

 

Don't bother other people.

 

Walking only in the room.

 

Dangerous behaviour is not allowed.

 

Bullying will not be tolerated.

 

If a child does not adhere to the code of behaviour:-

 

The child will be told that the behaviour is not acceptable.

 

If the behaviour continues the child will be told again that it is not acceptable.

 

On the third time the child will be put on timeout, to stand quietly to one side.

 

The length of time depends on the child's age. One minute per year of age.

E.g. 7 years of age, 7 minutes of timeout.

 

Certain behaviour will earn timeout immediately. (Hitting for example)

 

Club na bPáistí is an Irish language tuition club. Taking the child's Irish speaking ability into account, the child will be speaking Irish all the time.

 

If a child continuously speaks English the child will be put on timeout. From 10 seconds to 1 minute. Length of timeout is age dependant.

 

If a child is continuously found not to be complying with the code of behaviour and being disruptive then the parents will be notified officially.

 

If this happens twice again then the child will not be allowed to attend the club any longer.